Hass.io docker RaspberryPi3 rasbian buster

Witam
W tym wpisie opiszę wam jak zainstalować Hassio na docker.

Na początku udało mi się zainstalować Home Assistant jednak zdecydowałem że na początek lepszym rozwiązaniem będzie Hassio. Podobno sporo łatwiejszy da się większość wyklinać z panelu. No nic zobaczymy w praniu.
Dlaczego na dockerze ? A no dlatego że na pewno będę chciał uruchomić jeszcze coś innego na Malinie oprócz Hassio. Więc przyda się zwykły linux. Do dzieła:

Oczywiście ściągamy ze strony najnowszy obraz rasbiana buster. Wypalamy jak zawsze na karcie SD.
I standardowo:

Uruchamiamy Putty łączymy się i

Konfiguracja Raspbiana


sudo raspi-config


Zmieniamy język na PL konfigurujemy strefę czasową zmieniamy hasło rozszerzamy przestrzeń dyskową

Dodajemy adres repozytorium JESSIE do  Buster

sudo nano /etc/apt/sources.list

Powyższy plik uzupełniamy następująco:

deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

ctr+x zapisujemy

Instalujemy biblioteki SSL1.0.0

sudo apt-get update

sudo apt-get install libssl1.0.0

sudo apt-get dist-upgrade

Teraz zainstalujemy dockera

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

Jeśli chcesz używać Dockera jako użytkownika innego niż root, powinieneś teraz rozważyć dodanie użytkownika do grupy „dokerów” za pomocą czegoś takiego:

sudo usermod -aG docker your-user

Pakiety jakie potrzebujemy przed instalacją hassio to :

docker-ce
bash
jq
curl
avahi-daemon
dbus
network-manager – który musi być uruchomiony

tak więc instalujemy je:

sudo apt-get install bash jq curl avahi-deamon dbus network-manager

Po instalacji network-manager robimy na desktopie :

Przejdź do górnej części ekranu i ponownie skonfiguruj panel: otwórz „Ustawienia panelu” -> „Aplety panelu”: usuń „Sieć bezprzewodowa i przewodowa”. Aplet menedżera sieci powinien pojawić się po ponownym uruchomieniu

Przechodzimy do instalacji Hassio:

sudo su

Wszystko po  jest opcjonalne.

  • -m raspberrypi3 – Zamień na swój typ maszyny lub usuń tę opcję.
  • -d /home/pi/docker/hassio – Opcjonalne, ale zdecydowanie zalecam podanie znanej ścieżki do przechowywania danych HASS.io. Ścieżka wymieniona tutaj jest tylko przykładem


curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh | bash -s -- -m raspberrypi3 -d /home/pi/docker/hassio

Po upływie kilku minut uruchomimy Home Assistant (pierwszy raz może być wolniejsze) odwiedź następujący adres URL:

http://DOCKER-HOST-IP:8123

Instalacja Domoticz na Rpi3

Pobieramy system Raspbin ze strony:

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Pobieramy program Win32 Disk Imager

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Uruchom  program Win32 Disk Imager.

Wskazujemy pobrany obraz i klikamy Zapisz.

Po zapisaniu obrazu na karcie SD. Tworzymy pusty plik tekstowy o nazwie SSH kasujemy rozszerzenie .txt i wrzucamy na kartę SD. Dzięki temu po sprawdzeniu na routerze jakie IP dostała malina będziemy mogli się do niej podłączyć po przez program Putty.

Pobieramy Putty z

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Uruchamiamy Putty łączymy się i

Konfiguracja Raspbiana
sudo raspi-config
Zmieniamy język na PL konfigurujemy strefę czasową zmieniamy hasło rozszerzamy przestrzeń dyskową

Dodajemy adres repozytorium JESSIE do  STRETCH

sudo nano /etc/apt/sources.list

Powyżej plik uzupełniamy następująco:

deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

ctr+x zapisujemy

Instalujemy biblioteki SSL1.0.0

sudo apt-get update

sudo apt-get install libssl1.0.0

sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get install -y python3-dev

sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install python3-pip

Przy okazji może będziemy chcieli kiedyś wystawić Domoticza na świat, więc skonfigurujemy Malinę żeby była trochę bardziej bezpieczna.

HASŁO DLA KONTA „ROOT”

sudo passwd root

TWORZYMY NOWEGO UŻYTKOWNIKA

adduser user

Edycja pliku /etc/sudoers  za pomocą polecenia:

visudo

Dodanie uprawnienia dostępu sudo dla użytkownika user po autoryzacji hasłem.

user  ALL=(ALL) ALL

 

Instalacja Domoticza

sudo curl -L install.domoticz.com | bash

dla lepszego samopoczucia lepiej wybrać jakieś wyższe porty niż standardowe.

Uruchamiamy domoticz i zmieniamy w ustawieniach język na Polski i ustawiamy lokalizację.

Rasbian Stretch i Broadlink

Witam

W tym wpisie postaram się wam pokazać jak na RPI3 i Rasbian Stretch zainstalować BroadLinka. W moim przypadku będzie to BroadLink RM PRO+

Oczywiście pobieramy Stretch ze strony  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Pobieramy program Win32 Disk Imager

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Uruchom  program Win32 Disk Imager.

Wskazujemy pobrany obraz i klikamy Zapisz.

Po zapisaniu obrazu na karcie SD. Tworzymy pusty plik tekstowy o nazwie SSH kasujemy rozszerzenie .txt i wrzucamy na kartę SD. Dzięki temu po sprawdzeniu na routerze jakie IP dostała malina będziemy mogli się do niej podłączyć po przez program Putty.

Pobieramy Putty z

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Uruchamiamy Putty łączymy się i

Konfiguracja Raspbiana
sudo raspi-config
Zmieniamy język na PL konfigurujemy strefę czasową zmieniamy hasło rozszerzamy przestrzeń dyskową

Dodajemy adres repozytorium JESSIE do  STRETCH

sudo nano /etc/apt/sources.list

Powyżej plik uzupełniamy następująco:

deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi

ctr+x zapisujemy

Instalujemy biblioteki SSL1.0.0

sudo apt-get update

sudo apt-get install libssl1.0.0

sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get install -y python3-dev

sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install python3-pip

sudo pip3 install broadlink
sudo pip3 install pyaes

sudo cp -r /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/broadlink /usr/lib/python3.5/

sudo cp -r /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyaes /usr/lib/python3.5/

 

Przy okazji może będziemy chcieli kiedyś wystawić Domoticza na świat, więc skonfigurujemy Malinę żeby była trochę bardziej bezpieczna.

HASŁO DLA KONTA „ROOT”

sudo passwd root

TWORZYMY NOWEGO UŻYTKOWNIKA

adduser user

Edycja pliku /etc/sudoers  za pomocą polecenia:

visudo

Dodanie uprawnienia dostępu sudo dla użytkownika user po autoryzacji hasłem.

user  ALL=(ALL) ALL

 

Instalacja Domoticza

sudo curl -L install.domoticz.com | bash

dla lepszego samopoczucia lepiej wybrać jakieś wyższe porty niż standardowe.

Uruchamiamy domoticz i zmieniamy w ustawieniach język na Polski i ustawiamy lokalizację.

Kolejnym krokiem będzie przekopiowanie paru plików do tego przyda nam się program o nazwie WinSCP. Zainstalujmy go i połączmy się z maliną.

Stwórzmy katalog o nazwie BrodlinkRM2 w folderze domoticz

oraz

Stwórzmy katalog o nazwie BrodlinkRM2 w folderze domoticz/plugins

Pobieramy potrzebne pliki z:

https://www.dropbox.com/sh/htyghey9e402u4y/AACeb1cXqaPd9gBVl5TL3H36a?dl=0

Skopiujmy do domoticz/plugins/BrodlinkRM2

plugin.py

plugin_http.py

plugin_http.sh

plugin_send.py

 

po przekopiowaniu uruchamiamy malinę ponownie albo restartujemy domoticza

sudo reboot lub sudo service domoticz.sh restart

W zakładce Konfiguracja Sprzęt powinien nam się pojawić nowy sprzęt

Broadlink RM2 with Kodi Remote

wypełniamy wszystkie Pola

 

No i w sumie powinno działać ale nie działa 🙂

sprawdzamy co my tam mamy poinstalowane

sudo pip3 list 

powinno być:

broadlinki 0.9

pyaes

jeżeli jest tam:

pycrypto

pycryptodome

to odinstalowujemy

sudo pip3 uninstall crypto

sudo pip3 unistall pycryptodome

i jeszcze to potrzebne jak są jakieś problemy :

sudo rm -rf /usr/lib/python3.5/crypto

sudo service domoticz.sh restart

Sprawdzamy i powinno już działać u mnie działa 🙂

Uwaga: Po restarcie maliny nie działa, należy po uruchomieniu maliny ponownie zrestartować serwer domoticza

sudo service domoticz.sh restart

jak ktoś ma na to jakieś lekarstwo to chętnie się dowiem 🙂